Vejle Krisecenter     +45 75 83 93 33 Døgnåben Rosengårds Alle 104 B, 7100 Vejle vejlekrisecenter@vejlekrisecenter.dk
Trygt ophold
for kvinder og børn
Et liv
uden vold
Et fristed
i hyggelige omgivelser
Donation

Leder til Vejle Krisecenter og Vejle Værested og Herberg

Vejle Krisecenter (VKC) er etableret i henhold til Serviceloven §109, der omhandler midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller er i tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Vejle Værested og Herberg (VVH)  er et tilbud til hjemløse Vejle borgere, der har brug for midlertidigt ophold.

De to Institutioner er registrede som separate, selvejende foreninger, der begge har samarbejdsaftale med Vejle Kommune.

Den nuværende leder har valgt at søge nye udfordringer, hvorfor vi søger hendes afløser.

Stillingen er fuldtids og indebærer ledelse af begge institutioner.

Fordelingen af arbejdstiden er fleksibel, men er pt. beregnet til 75% for VKC og 25% for VVH.

Begge institutioner er drevet ud fra et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i de 2 følgende udsagn:

  • Ethvert menneske er unikt og har iboende kompetencer og resourcer til at mestre livet og til at udvikle sig
  • Hvert enkelt menneske er ansvarlig for egne valg og handlinger

Det er vigtigt at den nye leder støtter op om og arbejder ud fra dette.

Vi forventer

  • Erfaring i arbejde med og rådgivning af mennesker i udsatte positioner.
  • Relevant udannelsesmæssig baggrund samt stærke administrative evner og flair for økonomi/regnskab.
  • Flexibilitet – Vejle Krisecenter har døgnåbent – Vejle Herberg og Værested har åbent fra 16.00 til 08.00. Arbejdstiden ligger hovedsageligt mellem kl. 06.45 og 19.00 , men der må desuden forventes aftenmøder og lelighedsvise tilkald aften/nat.
  • Rummelighed i forhold til vores brugere, der kommer med forskellig etnisk og social baggrund og er udfordrede af til tider komplekse problematikker.
  • Gode samarbejdesevner samt ledelseserfaring – ud over det daglige personale på ialt 10 personer er der tilknyttet et frivilligkorps på ca. 70 personer.

Vi tilbyder

  • Arbejde i et spændende til tider hektisk miljø, hvor to dage sjældent er ens.
  • Mulighed for stor indflydelse på egne metoder/rutiner.
  • Mulighed for at sætte eget præg på institutionernes fremtid

Evt. spørgsmål kan rettes til formand Dorthe Kracht på tlf. 21803280 eller på e-mail til dkracht@live.dk

Ansøgning bedes sendt på mail til formandvkc@gmail.com senest den 28.01.2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 06

Forventet tiltrædelse 01.04.2019.

Se mere på www.vejlekrisecenter.dk og www.vvh.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk baggrund og handicap til at søge.

About the author