Vejle Krisecenter     +45 75 83 93 33 Døgnåben Rosengårds Alle 104 B, 7100 Vejle vejlekrisecenter@vejlekrisecenter.dk
Trygt ophold
for kvinder og børn
Et liv
uden vold
Et fristed
i hyggelige omgivelser
Donation

Vision

Vision, vedtægter og politik

Vejle Krisecenter er en selvejende institution, der drives i henhold til Servicelovens § 109.

Vi har driftsaftale med Vejle kommune og vi er godkendt af Social tilsyn, Region Syd.

Vores værdigrundlag

Vejle Krisecenter tager udgangspunkt i at:

  • Alle børn og voksne er unikke og har iboende kompetencer og ressourcer til at mestre livet og til udvikling.
  • Respekt og anerkendelse er drivkraften i udvikling og læring.
  • Enhver er ansvarlig for egne handlinger og valg.

Vores vision

Kvinder og børn kan leve et liv uden vold i nære relationer

Visionen nås gennem

  • faglig dygtighed
  • inklusion
  • innovation

Således at kvinder og børn kender Vejle Krisecenter for at yde relevant god rådgivning, støtte og omsorg.

At samarbejdspartnere kender Vejle Krisecenter som et godt tilbud til kvinder og børn, og som en kompetent samarbejdspartner.

At interesseorganisationer og Vejle kommune kender Vejle Krisecenter som et anerkendt videns- og erfaringscenter.

Vores mål er

Vi vil ud fra den enkelte kvindes/det enkelte barns behov skabe rammer, der understøtter, at deres egne kompetencer og ressourcer bringes i anvendelse til brug for fremtidigt liv uden vold i nære relationer – med eller uden samliv med ægtefælle/samlever/far. Formidle viden om vold mod kvinder og børn og metoder til at imødegå dette.

Målet for indsatsen er at sikre børn og kvinder mod yderligere vold i nære relationer og støtte dem i en udvikling, hvor de selv kan håndtere deres situation og hindre gentagelse.

Det er vores mål, at kvinder og børn skal have kortest muligt ophold i krisecenteret, da det er en stor psykisk – og ofte også økonomisk – belastning for kvinder og børn at have ophold i krisecenter.

Vi vil udvikle evidensbaserede metoder i behandlingen af voldsudsatte kvinder og deres børn.

Download

Vedtægter

Vision 2018

APV og voldspolitik

Seniorpolitik

Driftsaftale