Vejle Krisecenter     +45 75 83 93 33 Døgnåben Rosengårds Alle 104 B, 7100 Vejle vejlekrisecenter@vejlekrisecenter.dk
Trygt ophold
for kvinder og børn
Et liv
uden vold
Et fristed
i hyggelige omgivelser
Donation

Særligt for børn

Hvordan er hverdagen for børn på et krisecenter?

Den norske film “Det trygge hus” handler om, hvordan det er at være barn på et krisecenter. Filmen giver et godt indblik i børnenes hverdag, og de mange svære overvejelser børn i en krisesituation har. “Det trygge hus” er flot illustreret, og filmen kommer med eksempler på både de vanskelige stunder og de gode oplevelser.

Filmen er med norsk tale.

Se den norske video “Det trygge hus”

Hvad tilbyder Vejle Krisecenter børnene?

Børn med mødre på krisecenter tilbydes:

  • Sikkerhed
  • Omsorg og samvær med personale og frivillige
  • Ro og rum til omtanke og rekreation
  • Børnesamtaler om det hændte og evt. bekymring ift. fremtiden. Endvidere afklaring af barnets netværk med henblik på, om der findes værdifulde voksne, der kan støtte barnet.
  • Aktiviteter med husets andre børn og personale 2-3 formiddag om ugen af ca. 2 timers varighed.
  • Skolegang på folkeskole i Vejle.