Vejle Krisecenter     +45 75 83 93 33 Døgnåben Rosengårds Alle 104 B, 7100 Vejle vejlekrisecenter@vejlekrisecenter.dk
Trygt ophold
for kvinder og børn
Et liv
uden vold
Et fristed
i hyggelige omgivelser
Donation

Særligt for frivillige

Bliv frivillig på Vejle Krisecenter

Ønsker du at være frivillig hos os, så kontakt os venligst.

Vi har såvel kvindelige som mandlige frivillige med vidt forskellige etniske baggrunde og alder. Det er vigtigst for os, at den frivillige har et personligt overskud, som pågældende vil dele med andre.

Vi indhenter løbende børneattester på alle vore frivillige og ansatte.

Vores håb er, at du som frivillig i Vejle Krisecenter vil opleve et sammenhold med kvinder og børn, det ansatte personale og øvrige frivillige.

Blev frivillig

Download flyer: Bliv frivillig

Det at være frivillig i Vejle Krisecenter kan indebære 2 forskellige ting, – eller begge dele:

  • Frivillige kan påtage sig vagter, og har du påtaget dig det, er du med til at sikre, at Vejle krisecenter kan holde døgnåbent. Du påtager dig 2-3 vagter pr. md. dels på/i hverdage, weekender og helligdage, både dag, aften og nat. Ønsker du flere vagter end det, er der altid mulighed for det.
  • Og/eller du kan som frivillig påtage dig ad hoc-opgaver af en karakter og et omfang, der aftales med personalet (eksempelvis praktiske opgaver eller særligt støttende aktiviteter for kvinder og børn.

Du er ved din underskrift af tavshedserklæringen gjort bekendt med, hvad tavshedspligten indebærer.

Vi tager et foto af alle frivillige og de dage, den enkelte frivillige er i Vejle Krisecenter, er der et billede af den frivillige på vores opslagstavle, således kvinder og børn altid ved, hvem der er og kommer i huset den pågældende dag.

Basisgruppe

Alle frivillige er tilknyttet en basisgruppe, og denne mødes regelmæssigt. På møderne fordeles de vagter, gruppen skal dække. Hvis du har påtaget dig en vagt, er det vigtigt, at du kommer, da det er dit ansvar, og krisecentret regner med dig.

Bliver du forhindret i at tage en vagt, forsøger du selv at finde en afløser i din gruppe. Lykkes det undtagelsesvis ikke, giver du krisecentret besked, der så forsøger at finde en løsning.

Det er vigtigt, at du deltager i basisgruppemøder, da du her får informationer og har mulighed for at drøfte oplevelser i dine vagter med din gruppe.

Er du forhindret i deltagelse i basismøde, skal du kontakte gruppens kontaktperson og fortælle, hvilke vagter du kan tage.

Hver 3. mandag i måneden holdes der Vagtgruppemøde, hvor de, der ønsker deltager, dog minimum en fra hver basisgruppe. Vagtgruppemøderne giver mulighed for at møde frivillige fra andre grupper og få fælles information og drøftelser med alle frivillige og ansat personale.

Alle nye vagter deltager i et introduktionsforløb.

Når du møder på vagt

Mød præcis på din vagt. Sammen med den ansatte, eller den vagt du overtager vagten fra, gennemgås dagsliste og relevant information. Dagslisten indeholder information om, hvilke kvinder, der bor i huset, om de er hjemme, og om der er ledige pladser.

Tag dit navneskilt på og hils på kvinder og børn, fortæl hvad du hedder, og hvor længe du skal være i huset.

Hvis den vagt, der skal afløse dig, ikke kommer, så ring til vedkommende eller en anden fra din gruppe. Hvis det ikke løser problemet, så kontakt bestyrelsesformand eller leder (tlf.nr. står i Vagtbog).

Ønsker du at ændre en vagt?

Ønsker du at ændre en vagt med kort varsel, så kontakt os altid pr. telefon. Ring til os på 75 83 93 33.

Er der god tid til den vagt, du ønsker at ændre, kan du sende en e-mail eller ringe.

Statistik

Ved alle henvendelser, telefonisk eller personligt og ved indflytning, skal der udfyldes et statistikskema, som ligger i brevbakkerne på vagtværelset. Skemaet udfyldes også selvom vi må henvise til andre muligheder, eller afvise kvinden.

Ved henvendelse fra en kvinde, kan den vejledende spørgeguide bruges til afklaring af, om vi er det rette tilbud til kvinden og hendes evt. børn.(Spørgeguide er i “En mappe med information til frivillige” og sidder endvidere i cardex)

Når en ny kvinde ankommer

Byd kvinden, og den eller de, der følger hende, ind på kontoret, byd evt. en kop kaffe eller the.

Forsøg at få lidt overblik over kvindens situation, brug evt. spørgeguide. Vi indskriver ikke kvinder, vi ved, er i misbrug; kvinder, vi ved har ubehandlede psykiatriske lidelser eller kvinder, der alene er boligløse.

Vurderer den frivillige, at kvinden skal indskrives, anvises kvinden et værelse, og hun hjælpes tilrette. Spørg kvinden om hun er sulten og tilbyd hende evt. mad.

Kvindens navn og værelsesnummer skrives på dagslisten.

Kvinden orienteres om, at endelig visitationssamtale finder sted på førstkommende hverdag, og at det der afklares, om kvinden skal have forsat ophold her.

Hvis en kvinde ringer og kan tilbydes en plads, men ikke ved, hvordan hun skal komme hertil, skal hun orienteres om, at vi ikke kan hente hende. Det kan drøftes med hende, om hun har midler til taxa, kan få hjælp ved naboer/venner/kolleger/familier, eller foreslå hende at spørge politiet, om de kan hjælpe hende. Endelig kan overvejes, at vi anvender de muligheder vi har ift taxa.

Telefonhenvendelser

Ringer nogen og spørger, om vi har en navngiven kvinde boende, kan vi ikke oplyse, hvem der bor her, uanset hvilken titel, de præsenterer sig med.

Retter politiet henvendelse for at høre om en kvinde er her, foretager vi altid kontrolopringning, inden vi fremkommer med oplysninger. Og vi beder politiet om ikke at oplyse til evt. pårørende, hvor kvinden befinder sig, men alene, at hun er i god behold og, at politiet ved, hvor kvinden er.

En mappe med information til frivillige

På vagtværelset er ringbind, mærket ”En mappe med information til frivillige”, som indeholder informationer om praktiske funktioner i huset og arbejdspladsvurdering (APV).  Der er mappe, der kan lånes i op til 14 dage. (Spørg personalet efter placering af disse mapper).Læg venligst en seddel med navn, så vi altid ved, hvor mapperne er.

Førstehjælpskasser forefindes på vagtværelse.

Ikke receptpligtig smertestillende medicin, findes i tøjdepot (ved vaskerummet) Kvinder kan ved ankomst, og eller i akutte tilfælde udleveres smertestillende medicin. Når en kvinde udleveres medicin skrives det i vagtbogen.

Forplejning til vagter og kvinder

Alle fødevarer i skabe, køleskabe og frysere, der ikke er mærket med navn eller nr. må benyttes af kvinder og frivillige.