Vejle Krisecenter     +45 75 83 93 33 Døgnåben Rosengårds Alle 104 B, 7100 Vejle vejlekrisecenter@vejlekrisecenter.dk
Trygt ophold
for kvinder og børn
Et liv
uden vold
Et fristed
i hyggelige omgivelser
Donation

Støtteforening

Krisecentrets Støtteforening

Støtteforeningens formål er at bidrage økonomisk og praktisk til aktiviteter for tidligere og nuværende beboere samt aktiviteter for frivillige.

Vi samler midler ind til:

  • aktiviteter og oplevelser for Krisecentrets brugere. F.eks biografture, svømmehallen, Zoologisk have, Sommerland, ferieophold, bøger, spil, nyt legetøj, samt jule – og fastelavnsarrangementer.
  • Aktiviteter for de frivillige. F.eks. udflugter og foredrag.
  • Støtte til ubemidlede kvinder. F.eks ophold på Krisecenter, flytteudgifter og barnevogn.

Medlemskabs betydning

Vi er meget taknemmelige for alle individuelle bidrag fra Støtteforeningens medlemmer.

Antallet af medlemmer er afgørende for de muligheder, vi som forening har for at støtte kvinder og børn på Vejle Krisecenter. Giv derfor gerne opfordring om medlemskab videre. Alle bidrag er af stor betydning i arbejdet, da behovene for støtte i akutte situationer ikke er blevet mindre.

Bliv medlem

Hvis du har lyst og interesse, kan du blive medlem af foreningen og gøre en indsats for kvinder og børn, der er i periode befinder sig i en vanelig situation.

Henvendelsen til Støtteforeningen kan ske ved at kontakte kasserer Elisabeth Martens på 60 21 95 29 eller emavejle@outlook.dk.

Alle kan blive medlem af støtteforeningen. Medlemskabet gælder for et kalenderår og koster 100 kr. for enkeltpersoner.

Beløbet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse på konto nr. 9560 – 613-00-29718.

Husk at oplyse navn og e-mailadresse.

Donationer

Vi hører gerne om forslag til fonde eller lignende, hvor der kan søges beløb. Alle bidrag er af stor betydning i arbejdet, da behovene for støtte i akutte situationer ikke er blevet mindre.

Kontakt kasserer Elisabeth Martens på 60 21 95 29 eller emavejle@outlook.dk

Download

Støtteforeningen for Vejle Krisecenters er en selvstændig forening med egne vedtægter og bestyrelse.

Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Vejle Krisecenter 08-03-18

Vedtægter for Støtteforeningen for Vejle Krisecenter