Vejle Krisecenter     +45 75 83 93 33 Døgnåben Rosengårds Alle 104 B, 7100 Vejle vejlekrisecenter@vejlekrisecenter.dk
Trygt ophold
for kvinder og børn
Et liv
uden vold
Et fristed
i hyggelige omgivelser
Donation

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Vejle Krisecenter

Torsdag 12. marts 2020 kl. 19.00

Vejle krisecenter, Rosengårds Alle 104B, 7100 Vejle

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Susanne Jørgensen og Elisabeth Martens, modtager genvalg.
  7. Valg af suppleant – på valg er Margit Lund, modtager genvalg
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er revisor Jens Møller, modtager ikke genvalg og revisorsuppleant Birgit Madsen, modtager genvalg
  9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen inden den 3. marts 2020.

Send dine forslag til Elisabeth Martens på emavejle@outlook.dk